اخبار

اواپراتور شل اند تیوب

اواپراتور شل اند تیوب

اواپراتور شل اند تیوب یا مبدل(کویل پوسته لوله) تیوب شیت از انواع اواپراتور چیلرهای تراکمی، که دو طراحی انبساط مستقیم شل اند تیوب و سیلابی دارد.

انواع کندانسور چیست؟

انواع کندانسور چیست؟

انواع کندانسور condenser نوعی مبدل حرارتی با کاربرد خنک کاری انواع سیالات مانند گاز و مایعات است،کندانسور طی فرایندی مبرد را از حالت گاز به مایع کندانس مینماید.

کندانسور افقی کرسی

کندانسور افقی کرسی

کندانسور افقی موجب اثر تبرید برروی سیالات میشود.کندانسور با شاسی کرسی شکل بصورت تخت طراحی شده تا بتوان کندانسور افقی را برروی زمین تخت نصب نمود

اواپراتور هوایی چیست

اواپراتور هوایی چیست

اواپراتورهوایی یا خشک یکی از اجزای سیستمهای سرما زا است که درون اواپراتور فن دار یا هوایی، مبرد یا گاز مایع جریان می‌یابد و گرمای هوای محیط را جذب خود می‌نماید.

کویل حرارتی / برودتی چیست؟

کویل حرارتی / برودتی چیست؟

کویل حرارتی برودتی نوعی مبدل انتقال حرارت پوسته لوله میباشد که بوسیله کویل‌های مسی جا به جایی دما صورت میپذیرد و آنرا کویل برودتی حرارتی می نامند.