اخبار مقالات - آرشیو

ایرکولر صنعتی چیست؟

ایرکولر صنعتی چیست؟

ایرکولر صنعتی دستگاهی برای کاهش دمای سیالاتی مانند آب های اسیدی،مواد شیمیایی با خوردی بالا در صنایعی مانند نیروگاه و پتروشیمی ایرکولر قابل استفاده است.درواقع برای کاهش دمای توربین‌های بخار و یا دمای آبگرم شده ...