اخبار مقالات - آرشیو

کندانسور افقی کرسی

کندانسور افقی کرسی

کندانسور افقی موجب اثر تبرید برروی سیالات میشود.کندانسور با شاسی کرسی شکل بصورت افقی طراحی شده تا بتوان کندانسور افقی را برروی زمین تخت نصب نمود.اگر بخواهیم کاربرد یا مفاهیم استفاده آنرا نام ببریم میتوانیم ...