اخبار مقالات - آرشیو

اواپراتور شل اند تیوب

اواپراتور شل اند تیوب

اواپراتور شل اند تیوب یا مبدل(کویل پوسته لوله) تیوپ شیت از انواع اواپراتور چیلرهای تراکمی، که دو طراحی انبساط مستقیم شل اند تیوب و سیلابی دارد. اواپراتور در حقیقت بخشی از سیستم تبریدی چیلر تراکمی ...