• مدیریت مهندسی ۰۹۱۹۹۵۶۳۹۱۱
  • دفتر فروش مرکزی : 02126145899

نوسازی

انواع هواساز

انواع هواساز

انواع هواساز به سه دسته کلی به نام‌های هایژنیک،معمولی،هیت ریکاوری تقسیم بندی میشود که میتوان در انواع کاربردهای سرمایشی و گرمایشی از هواساز استفاده نمود