• مدیریت مهندسی ۰۹۱۹۹۵۶۳۹۱۱
  • دفتر فروش مرکزی : 02126145899

طراحی نما

برج خنک کننده صنعتی

برج خنک کننده صنعتی

برج خنک کننده صنعتی مبدلی جهت کاهش دمای آب میباشد که عموما در واحدهای صنعتی میتوان از آن به عنوان یک خنک کننده سیستم صنعتی استفاده نمود