آرشیو اخبار

ایر کولر صنعتی چیست؟

ایر کولر صنعتی چیست؟

ایر کولر صنعتی دستگاهی برای کاهش دمای سیالاتی مانند آب های اسیدی،مواد شیمیایی با خوردی بالا در صنایعی مانند نیروگاه و پتروشیمی ایر کولر قابل استفاده است.