آرشیو اخبار

کندانسور افقی کرسی

کندانسور افقی کرسی

کندانسور افقی موجب اثر تبرید برروی سیالات میشود.کندانسور با شاسی کرسی شکل بصورت تخت طراحی شده تا بتوان کندانسور افقی را برروی زمین تخت نصب نمود